Chung cư 300 mét vuông của vợ chồng ca nương Kiều Anh