Giám đốc Sở xây dựng TP.HCM lên tiếng về hàng ngàn căn hộ tái định cư dư thừa