Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, nghiêm túc trong Cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP