NXB Văn hóa – Văn nghệ TP.HCM mang 600 tựa sách đến Hội sách 2018