Được Mỹ Tâm tặng đĩa, Việt Hương vẫn tức như 'chết đi sống lại'