Đại diện Mekong Capital rút khỏi HĐQT Thế Giới Di Động