Tuổi thơ nông thôn hiện ra bình dị trong sách giáo khoa cũ