Dừng thi công 26 biệt thự không phép dừng dự án Khai Sơn Hill