Bao lâu rồi chúng ta chưa có bữa cơm gia đình đàng hoàng hả anh?